“♫ En langs het tuinpad van m’n vader,
zag ik de hoge bomen staan.
Ik was een kind en wist niet beter,
dan dat ’t nooit voorbij zou gaan.♫”

Wim Sonneveld bezong het heel mooi in het lied ‘Het Dorp’: er zijn dingen waarvan je wilt dat ze nooit voorbij zullen gaan. Mooie plekken die elke keer weer hele persoonlijke herinneringen oproepen of vergezichten waar je blij van wordt, iedereen kent ze wel.

De wens dat het nooit voorbij zal gaan, dat een plek onaangetast blijft en voor altijd zijn kwaliteit behoudt, is heel goed te begrijpen. Dat geldt niet alleen voor een wereldberoemd bouwwerk als de Notre Dame, maar ook voor de prachtige dorpen in de provincie Groningen die het verdienen om gekoesterd te worden.

Maar mag er aan zo’n prachtig dorp dan nooit meer iets veranderen? Niets gesloopt, bijgebouwd of aangepast worden? Moet je een dorp onder een glazen stulp plaatsen om ‘het tuinpad’ te bewaren?

Een vitaal en toekomstbestendig dorp moet zijn kwaliteiten koesteren en tegelijkertijd meebewegen met de tijd en de behoeften van de dorpsbewoners. Om de juiste beslissingen voor het meebewegen te kunnen nemen is het belangrijk om te weten wat de bijzondere kwaliteiten van een dorp zijn en hoe deze zijn ontstaan. Neem bijvoorbeeld het tuinpad uit het lied; waar ligt het en hoezo ligt het juist daar?

Een van de eerste projecten waar ik bij Libau aan heb mogen werken is ‘Dorpen in Groningen’, een digitale handleiding voor iedereen die zich bezighoudt met de toekomst van zijn of haar dorp. Dorpen in Groningen geeft dorpsmakers een handig overzicht van de zes verschillende dorpstypen die er in de provincie Groningen te vinden zijn. De karakteristieken van elk dorpstype worden verduidelijkt aan de hand van een korte uitleg, schema’s, kaarten en foto’s. Wat was de aanleiding voor het ontstaan van een bepaald type dorp juist in dit landschap? Waar zijn de belangrijkste plekken? Welke typen gebouwen zijn er en hoe staan deze op hun plek? Deze vragen worden beantwoord door middel van beeld en korte teksten.

Daarnaast geeft Dorpen in Groningen dorpsmakers inleidende informatie over de meest voorkomende opgaven waar dorpen op dit moment voor staan en hoe je het beste te werk kunt gaan. Gaat er bijvoorbeeld gebouwd worden in het dorp? Hoe pak je dat aan en wie heb je daarbij allemaal nodig? Ook biedt elke ingreep kansen om verder te kijken. Vaak vallen er slimme koppelingen te maken die kwaliteit kunnen behouden of toevoegen. Zou de ingreep iets kunnen betekenen voor bijvoorbeeld meer duurzaamheid of biodiversiteit? Kan er met de toch al geplande ingreep een ‘nieuw tuinpad’ ontstaan?

Dorpen in Groningen is voor iedere dorpsmaker, bewoner of geïnteresseerde te downloaden via: https://www.libau.nl/actueel/nieuwe-publicatie-gereed/

Dorpen in Groningen | Een handleiding voor dorpsmakers en geïnteresseerden
Getagd op: