Alles begint
met een
goed gesprek.

Sandra Grabs is architect in Groningen. In eerste instantie hou ik mij bezig met gebouwen en de gebouwde omgeving. Gebouwen, die nieuw gebouwd of aangepast worden en prettige ruimtes voor hun gebruikers vormen. Ik ontwerp en begeleid desgewenst het hele traject van eerste idee tot aan de oplevering van het gebouw.

Hoe ik dat doe?

Door heel goed naar de locatie en de potenties ervan te kijken. Door op de hoogte te zijn van de omgeving van de plek. Die omgeving bestaat in mijn ogen zowel uit de ruimte eromheen alsook uit de mensen de er gebruik van maken, er eigenaar van zijn, er voorbij lopen of erop uit kijken. Vanuit mijn achtergrond als architect ben ik gewend om een opdracht of een vraag, waarbij heel verschillende aspecten een rol spelen, aan te pakken. Een goed ontwerp komt tot stand door een zorgvuldige afweging te maken tussen diverse aspecten als omgeving, gebruik, budget, enzovoorts, en geeft hierop een passend en mooi antwoord.

Werkvelden

Nieuwbouw, verbouw en uitbreidingen, herbestemming, leegstandstransformatie, CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en participatieprojecten.

Werkwijze

Veel werk doe ik alleen, maar vaak betrek ik er – afhankelijk van het project – samenwerkingspartners bij die hun eigen expertise meebrengen. Binnen dit netwerk kan ik aan sector-overschrijdende projecten werken, elk met hun eigen grootte, omvang en thematiek.